Alternatieve ALV

Geplaatst op 04-10-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: JKH

Door de corona-pandemie kan de Algemene Ledenvergadering van 12 november niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. Toen wij in het voorjaar de ALV om dezelfde reden moesten afgelasten, hoopten wij de onderwerpen van die vergadering in november te kunnen bespreken. Omdat dat nu weer niet kan en het volstrekt onzeker is wanneer dan wel, stellen wij een alternatieve procedure voor voor die onderwerpen, waarover de ALV volgens de statuten moet beslissen. Het gaat over de Jaarrekening 2019, de begroting en de tarieven voor 2021 en de benoeming van  een nieuwe penningmeester. 

Wij denken dat een ALV via Zoom of Teams rommelig zal verlopen, omdat dit een incidentele vergadering is met deelnemers met uiteenlopende digitale faciliteiten en vaardigheden. Daarom kiezen wij voor schriftelijke besluitvorming. Wij zullen de stukken op MijnWSVBuurman, het besloten deel van de website plaatsen, zodat alleen leden die kunnen lezen. Wij zullen vragen om je aan te melden voor de digitale ALV, zodat we een digitale presentielijst krijgen. Je krijgt bericht zodra de stukken op de website staan. Daarna heb je een week de tijd om ze te lezen en per mail vragen te stellen of opmerkingen te maken. Wij zullen deze vragen en opmerkingen bundelen en voorzien van antwoorden naar alle aangemelde deelnemers sturen. Daarbij zullen wij je vragen om binnen een week per mail te laten weten of je akkoord gaat met elk van de drie onderwerpen. De uitslag zullen wij op de website publiceren. Wij willen de hele procedure op 12 november, de datum van de geplande ALV, afronden.   

Wordt vervolgd!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur WSV Buurman