Over WSV Buurman

 

Verleden

In het prille begin van Nesselande hebben enkele nieuwe bewoners de koppen bij elkaar gestoken om het watersporten op de Zevenhuizerplas te bevorderen. Zij vormden met elkaar de Werkgroep Watersport van Wonio, de bewonersorganisatie van Nesselande. Na enthousiaste reacties uit de wijk hebben zij in september 2007 Watersportvereniging Buurman opgericht. Het doel van de vereniging is het stimuleren van de watersport, het behartigen van watersportbelangen en het creëren van voorzieningen ten behoeve van de watersport aan en op de Zevenhuizerplas. Daarnaast heeft de vereniging ten doel de sociale contacten in de wijk te bevorderen. Daarom de naam Buurman. Dat wil niet zeggen dat onze leden alleen uit Nesselande komen.  Die komen ook uit andere wijken in Prins Alexander en uit Zevenhuizen, Nieuwerkerk aan den IJssel en omstreken.

De eerste jaren stonden in het teken van het creëren van voorzieningen oftewel het realiseren van een jachthaven. In 2012 kon Buurman een stuk grond in Waterwijk van de gemeente huren om een tijdelijke jachthaven in te richten. Zonder elektriciteit, drinkwater of riolering maar aan (een uitloper van) de Zevenhuizerplas! We hebben daar eigenhandig palen in het water geslagen om ligplaatsen te maken. Een oude ‘Pipowagen’ fungeerde als clubhuis. Maar we konden varen en het was erg gezellig.

Na vele besprekingen en plannen hebben we eind 2014 een huurovereenkomst met de gemeente afgesloten voor het huidige terrein. Nadat de gemeente de ruwbouw had opgeleverd, hebben wij de haven en het clubhuis met eigen handen en onder eigen regie afgebouwd. Zo konden we het clubhuis voor een zacht prijsje overnemen, op voorwaarde dat we het binnen een paar weken zouden ophalen. Dat hebben we gedaan. In september 2014 hebben we met hulp van velen het gebouw plank voor plank uit elkaar gehaald, opgeslagen in containers (die nu nog op het terrein staan) en in het voorjaar van 2015 weer gezamenlijk opgebouwd. Op 6 juni 2015 hebben we de nieuwe jachthaven feestelijk in gebruik genomen.

 

Heden en toekomst

Daarmee is een nieuwe fase begonnen. De fase van beheer en onderhoud van jachthaven en clubhuis en het verder uitbouwen van het verenigingsleven. Voor deze fase geldt hetzelfde als voor de bouw: vele handen maken het werk licht. Bovendien schept samen aan iets werken een band, een van onze doelstellingen.   

Voor onze watersportdoelstelling geldt dat WSV Buurman meer gericht is op recreatie dan op sportieve ambities. Tijdens de onderlinge zeilwedstrijden kan het er fanatiek aan toe gaan, maar zodra de wedstrijd afgelopen is, overheerst de gezelligheid. Onze zeillessen zijn natuurlijk bedoeld om de jeugd goed en veilig te leren zeilen, maar ook om hen plezier in zeilen bij te brengen. De cursussen leiden niet tot een CWO-diploma, maar zijn daar wel een heel goede basis voor.  Vaarplezier is ook het doel van onze samenwerking met Orion, het zorgcentrum aan de Wollefoppenweg voor mensen met een meervoudige handicap. Met de Orion-sloep, die in onze haven ligt, kunnen zij ook genieten van de Zevenhuizerplas, altijd met een deskundige begeleider van Orion en met een ervaren schipper.