Wie doet wat? 

WSV Buurman is een vereniging van voor en door leden. Door de inzet van velen kunnen de bar en de keuken draaien, zijn er zeilwedstrijden en zeillessen, worden er andere activiteiten  georganiseerd en worden de jachthaven en het clubhuis perfect onderhouden.  Al die vrijwilligers zijn in de volgende commissies of werkgroepen actief:

Bestuur

Het Bestuur leiden de dagelijks gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigen de vereniging tegenover derden. Het Bestuur bestaat uit: 
Voorzitter: Jan-Kees Huyts
Penningmeester: Martijn Heintz
Secretaris: Rosalie Tordoir
Havenmeesters: Henk-Jan Vonk & Paul Keegel
Algemeen bestuurslid: Martijn Diederiks

Haventeam

Het Haventeam onderhoudt de steigers, het clubhuis, de containers en de technische infrastructuur (verlichting, bewaking, poort). Het team wordt aangevoerd door de havenmeesters en is (bijna) iedere zondag van ca 10 – 12 uur in de haven actief. Aan begin en eind van het vaarseizoen organiseert het Haventeam twee ochtenden om (kiel)boten te water laten en weer uit het water te halen. 

 

Greenteam

Het Greenteam onderhoudt de grasvelden, de hagen, bomen en planten op de haven. Alles bij elkaar een forse oppervlakte! Het team is in de zomer iedere donderdag van ca 18.30 u totdat het donker wordt, gezamenlijk aan het snoeien, onkruid bestrijden, grasmaaien, bemesten enz.  Als het gras heel snel groeit, wordt dat tussendoor nog een keer gemaaid.  

  

Barcommissie

De Barcommissie zorgt voor de planning en de aansturing van de bardiensten, die door de leden worden gedaan.  De commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de bar en de keuken: inkoop, kassa en bewaking van de hygiëne. Tot slot is de Barcommissie een belangrijke partner bij alle activiteiten, zoals zeilwedstrijden en de ledendag.

 

Zeilcommissie

Een deel van de Zeilcommissie organiseert de onderlinge zeilwedstrijden, het andere deel verzorgt de zeillessen voor de jeugd. Bij de wedstrijden is de commissie verantwoordelijk voor de coördinatie. Voor de uitvoering wordt de medewerking van de betrokken zeilers gevraagd. Denk daarbij aan het uitzetten van de baan, de start- en finishprocedure, communicatie met de leden enz. Bij de zeillessen zorgt de commissie voor de planning én voor de instructeurs.      

 

Communicatieteam

Het communicatieteam verzorgt de communicatie met de leden en met de buitenwereld. Om de leden op tijd te informeren over naderende activiteiten zorgt het team voor nieuwsberichten op de website, de verenigingsapp en  voor mailberichten. De externe communicatie is gericht op de werving van nieuwe leden en sponsoren. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is hoe wij die doelgroepen kunnen bereiken.     

 

Kascommissie

De Kascommissie controleert de Jaarrekening van de vereniging. Een belangrijke taak, die eind maart, begin april moet worden uitgevoerd.

De commissies kunnen altijd extra handjes gebruiken. Ook van mensen, die weinig ervaring hebben met de werkzaamheden van de commissie of van mensen, die niet iedere week kunnen of zich niet direct voor langere tijd willen binden.

Als je belangstelling hebt voor een commissie of meer informatie wil, stuur dan een mail via onderstaande knop. Het bestuur zal dan zorgen dat iemand van de commissie snel contact met je opneemt.   

Kan ik iets doen?