PRIVACYBELEID

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Watersportvereniging Buurman (hierna WSV Buurman) verwerkt van haar leden, sponsoren, donateurs en andere relaties. Als je lid wordt van WSV Buurman, of een schenking doet of om een andere reden persoonsgegevens aan WSV Buurman verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

 

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is WSV Buurman, Kosboulevard 45, 3059 XZ Rotterdam, telefoon 0655476632, KvK-nummer 24421398.

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via taairaterces.[antispam].@wsvbuurman.nl   

 

Welke gegevens verwerkt WSV Buurman en voor welk doel

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht,
  • adresgegevens, eventueel postadres,
  • telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummers,
  • overige persoonskenmerken, die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie.

WSV Buurman verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van WSV Buurman.
  • Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van lidmaatschap, ligplaats, walplaats e.d., cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving

  • WSV Buurman gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief toe te sturen met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van WSV Buurman.
  • Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onder aan de mailing. Afmelding voor mailings over de automatische incasso is echter niet mogelijk.

Bewaartermijnen

WSV Buurman verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een (1) jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, tenzij contact nog noodzakelijk is, bijvoorbeeld over het verwijderen van een boot of het voldoen van een onbetaalde rekening.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft  WSV Buurman passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Deze bestaan uit het beperken van het aantal bestuursleden, dat toegang heeft tot de gegevens,  de verplichte verklaring van de bevoegde bestuursleden tot geheimhouding en het uitbesteden van de verwerking van de gegevens aan een professionele organisatie.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WSV Buurman gebruik van diensten van derde(n), de zogenaamde verwerker(s). Met deze professionele verwerker(s) hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Wij delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te verbeteren of wanneer we dat wettelijk verplicht zijn. Denk daarbij aan:
a. eventueel toekomstig lidmaatschap van het Watersportverbond,
b. wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een (financiële) administratie of het voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (zoals politie/justitie).
Delen van informatie zullen wij uitsluitend doen na voorafgaande mededeling aan de leden.

 

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via de ledenadministratie van WSV Buurman kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WSV Buurman zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien je bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop WSV Buurman je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken daaromtrent behandelt, kan je contact opnemen met de voorzitter, die de rol van functionaris gegevensbescherming vervult.    

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de ledenadministratie: taairaterces.[antispam].@wsvbuurman.nl

Wijzigingen

Dit Privacyreglement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.