Corona update 10

Geplaatst op 26-06-2020  -  Categorie: Corona  -  Auteur: JKH

Clubhuis weer open!

Na de corona-persconferentie deze week woensdag is het nu zeker dat het clubhuis m.i.v. 1 juli weer open kan! Concreet betekent dit dat ons clubhuis vanaf 4 juli weer iedere zaterdag en zondag open is van 12 tot 18 uur.

Corona-maatregelen

Aan de heropening zijn de bekende voorwaarden verbonden dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast mag je niet in de haven of in het clubhuis komen, als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Bestuur en barcommissie hebben de nodige aanpassingen bedacht om aan de corona-eisen te voldoen. Er zijn minder zitplaatsen in het clubhuis en op het terras en er is meer afstand tussen de tafels. In het clubhuis geldt een strikt eenrichtingsverkeer: je mag alleen door de voordeur naar binnen en door de openslaande deuren weer naar buiten. Ook als je alleen maar het toilet wil gebruiken! Die worden trouwens ieder half uur gecontroleerd op hygiëne en zo nodig extra gereinigd. Ook voor en achter de bar worden extra hygiënische maatregelen getroffen. Als je iets wil bestellen, doe je dat aan het begin van de bar, bij de kassa. Daarna kan je je bestelling aan het eind van de bar ophalen. Als je op je bestelling moet wachten, houd je vanzelfsprekend 1,5 m afstand, zowel van degene, die bardienst heeft, als van andere wachtenden. Na afloop zet je je glas of ander gerei in de grijze verzamelbak. Dus niet neerzetten op de bar! Een compleet overzicht van alle corona-maatregelen kan je lezen in ons Corona-protocol. We gaan ervan uit, dat iedereen zo goed mogelijk aan deze maatregelen meewerkt. De mensen, die bardienst hebben, zijn geen politieagent!

Te weinig bardiensten!

Helaas hebben tot op heden nog maar heel weinig leden zich ingeschreven voor bardienst. Als dat zo blijft, mag het clubhuis wel open, maar zal het noodgedwongen heel vaak gesloten blijven. Dat is heel jammer! Zeker in deze zomer, waarin veel leden niet op vakantie gaan en gezelligheid op het water en in de haven zullen zoeken.

Daarom roepen wij nogmaals met klem iedereen op om zich in te schrijven voor minimaal één bardienst. Volgens het huishoudelijk reglement moet ieder lid met een vaartuig 2 bardiensten per seizoen doen. Omdat het vaarseizoen al op de helft is, is één dienst genoeg, teminste als iederereen zijn verplichting nakomt. Het is echt niet moeilijk. Wat je moet doen/weten, staat in het Handboek Bardienst, je wordt begeleid door een barhoofd en -in deze coronatijd- doe je bardienst met z’n tweeën, waardoor je elkaar kan steunen. Bovenal is bardienst doen leuk, omdat je andere leden leert kennen.

Om je in te schrijven ga je naar MijnWSVBuurman, tabblad Bardienst, pagina Inschrijven. Daar kan je je per maand inschrijven. Na inschrijving ontvang je 3 dagen en de dag voor je dienst een herinneringsmail.

Te veel afval!

Deze week stond er weer afval bovenop de vuilcontainer. Daar balen wij verschrikkelijk van. Wij willen onze haven schoon en netjes houden, maar dat kunnen wij niet alleen. Wij hebben meer dan eens een oproep gedaan om eigen afval in principe mee naar huis te nemen en daar weg te gooien. Dat geldt zeker als de container vol is. Doe dat alsjeblieft en spreek elkaar daarop aan!

 

Met sportieve groet,

 

Bestuur WSV Buurman