Corona update 2

Geplaatst op 01-04-2020  -  Categorie: Algemeen

In lijn met het kabinetsbesluit van deze week blijven de vereniging, het clubhuis, het toilet en het terras in ieder geval tot 28 april gesloten. De jachthaven is uitsluitend voor leden toegankelijk, als je je maar aan de bekende voorwaarden houdt: niet meer dan 3 personen en 1,5 m afstand houden van elkaar.

Onder die voorzorgen mag je ook je boot te water te laten. Voorkom dat er meer boten en dus meer mensen tegelijk bij de helling aanwezig zijn. Het is ook niet verboden om te gaan varen, als je maar dezelfde voorzorgen in acht neemt.

De Algemene Ledenvergadering van 24 april gaat natuurlijk ook niet door. Het belangrijkste agendapunt is de financiële verantwoording over het vorige  jaar oftewel het bespreken en goedkeuren van de Jaarrekening 2019. Wij vinden dat dat wel door moet gaan. Daarom zullen wij in overleg met de Kascommissie een alternatieve procedure bedenken. Wij houden je op de hoogte.

Tot slot wensen wij iedereen een goede gezondheid en veel sterkte toe in deze onzekere periode.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van WSV Buurman