Door de corona-pandemie konden de gebruikelijke twee Algemene Ledenvergaderingen dit jaar niet op de gebruikelijke manier (in het clubhuis)  worden gehouden. Omdat de ledenvergadering volgens de statuten moet beslissen over een aantal zaken, die we niet kunnen blijven uitstellen, willen wij die besluitvorming langs digitale weg doen plaatsvinden.  Daarom houden we dit jaar een digitale ALV.  Als je daaraan wil deelnemen, kan je je  tot donderdag 5 november aanmelden via deze link

De besluiten, die  moeten worden genomen, zijn het vasstellen van de Jaarrekening 2019, het goedkeuren van de Begroting 2021 en de benoeming van de nieuwe penningmeester.

Je kan de bijbehorende stukken downloaden door op de blauwe onderwerpen te klikken. Als je vragen of opmerkingen hebt, kan je die  per mail aan ons sturen (ook voor 5 november). Wij zullen alle vragen en opmerkingen bundelen en voorzien van onze reactie uiterlijk zondag 8 november naar alle deelnemers  mailen.  Dan zullen wij de deelnemers vragen om voor donderdag 12 november 21.00 uur per mail  hun stem uit te brengen over de drie onderwerpen. De uitslag zal via website en app bekend worden gemaakt .  

Meld je aan en beslis mee!