Door de corona-pandemie konden de gebruikelijke twee Algemene Ledenvergaderingen dit jaar niet op de gebruikelijke manier (in het clubhuis)  worden gehouden. Omdat de ALV volgens de statuten moet beslissen over zaken, die we niet kunnen blijven uitstellen, willen wij die besluitvorming langs digitale weg doen plaatsvinden. 

Daarom nodigen wij je uit voor een digitale ALV.  Als je daaraan wil deelnemen, kan je je via deze link aanmelden.  

De besluiten, die  moeten worden genomen, zijn het vasstellen van de Jaarrekening 2019, het goedkeuren van de Begroting 2021 en de benoeming van de nieuwe penningmeester.

Je kan de bijbehorende stukken downloaden door op de blauwe onderwerpen te klikken. Als je vragen of opmerkingen hebt, kan je die  per mail aan ons sturen (graag voor 25 oktober). Wij zullen alle vragen en opmerkingen bundelen en voorzien van onze reactie  naar alle deelnemers  mailen (uiterlijk 2 november).  Dan zullen wij de deelnemers vragen om  per mail  hun stem uit te brengen over de drie onderwerpen (voor 12 november). De uitslag zal via website en app bekend worden gemaakt .  

Meld je aan en beslis mee!